top of page

Užitečná telefonní čísla

NHS  - 111  (24 hodin)
Saneline – 0300 304 7000
  (otevřeno 1630 do  2230 hodin)
Samaritáni - 116123
  (24 hodin)
Znovu si rozmyslete 0300 5000 927
  (otevřeno 0930  do 1600 hodin  Pondělí pátek)

bottom of page